VSJ-logo
ikona-telefon

+420 583 415 323

+420 583 411 435

ikona-fcb

Odstranění staveb v areálu bývalého cukrovaru Brodek u Přerova

Objednatel:

PMS REALITY, a.s. Hanušovice

Cena díla:

14 283 000,- Kč bez DPH

Termín výstavby:

06/2017 – 09/2017

Místo stavby:

cukrovar Brodek u Přerova

Typ zakázky:

demolice stavby

Zhotovitel stavby:

VSJ mechanizace s.r.o. Dvorská 2298/19c 789 01 Zábřeh

Rozsah stavby:

zejména bourací práce, ostatní pomocné práce v rámci demolice, likvidace sutí – nakládka, odvoz, uložení, úprava terénu, recyklace sutí, likvidace odpadů, demolice objektů výšky 82 m